Göteborg dokumenthanteringsplan


göteborg dokumenthanteringsplan

lathundar, IT-policy, jämställdhets- och mångfaldsplaner, resepolicy, samt policy- och styrdokument i övrigt. Alla Tillstånd/Tillsyn Besiktnings- och samt D PDF Digitalt illstånd/Tillsyn 8(8) 6 Handling Bygg och Miljökontoret dokumenthanteringplan Dat Beslut (enligt PBL, MB,LL) inklusive de handlingar på vilket beslutet grundats. Personalförteckningar: - personalförteckning (motsv.) - (lista, utskrift) Praktikanter hos SDF, handlingar rörande: - förfrågan om praktikplats - praktikintyg - handlingar rörande tystnadsplikt., förbehåll etc. 30 Semesterlistor Gallras vid inaktualitet Sjukfrånvaro: - sjukanmälan - friskanmälan - läkarintyg Gallras efter 2 år Gallras efter 2 år Se anmärkning Läkarintyg som ingår i arbetsskadeutredning bevaras, se anmälan av arbetsskada. Se respektive handlingstyp. Begäran om utdrag ur socialregister se Socialtjänst.

BN 339, Primärkartor (baskarta) Cronaflex Ort/färg Hängskåp, närarkiv B Tillsvidare Urval Primärkartor (baskarta) ajourhållning/nyframställning Fil AutoKa/ V: B Digital kartbas från ca Grundläggande ajourhållet detaljkartverk. Alla leveranser ska utföras i enlighet med Regionarkivets leveransrutiner, och ska vara överenskomna i förväg. Mätdata, utsättningsdata, digitalt fil AutoKa/ V: B Tillsvidare Rådata från mätning i fält bearbetas i Auto. Hur ska ändringar och uppdateringar ske? ADM töd Rättelser, bokföring R P/Excel Pärm, ystemsamordnare 2 år ändlista tryckeriet P Nämndsekreterare Gallras vid inaktualitet ADM töd Webbplatser: hemsida och intranät html Episerver e anm e anm Informationen uppdateras regelbundet och gallras vid inaktualitet, K 148, tartsida samt webbkartor bevaras årsvis av IT-enheten.

Presentation och gränssnitt, dvs sidans utseende och struktur, kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att adressen meddelats till Regionarkivet. LOV Tillsyn Eventuella förelägganden från Byggoch miljönämnden får gallras när ärendet avslutats och tvist ej pågår. T ex momsredovisning för handkassor och särskild momskompensation i form av statsbidrag 5, 18 och. En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion. Avrop/beställning mot volvo studio stockholm ramavtal Gallras efter 2 år Dvs 2 år efter avtalstidens utgång. Yttranden, generellt Utbildningar, kurser etc i egen regi: - anmälningar - deltagarlista - kursintyg - planeringsunderlag - presentationsmaterial, egenproducerat - program, kursinbjudan etc - utbildningsmaterial, egenproducerat - utbildningsmaterial, OH-bilder etc som har sammanställts i en rapport eller dylikt Gallras vid inaktualitet Gallras vid inaktualitet Ett. Sammanställningen utgör underlag för handlingsplaner, uppföljning etc. Hängmapp, byrå, beräkningsrum Gallras vid inaktualitet Registerkartor Cronaflex Hängskåp/Byrå, närarkiv B Tillsvidare ektionsberäkningar/gator och vägar tomnätsberäkningar Pärm B Tillsvidare tomnätskartor (mätpunkter) P/Cronaflex Hängskåp/Låda, närarkiv B Tillsvidare tomnätsprotokoll P Pärm, närarkiv B Tillsvidare Takymetersprotokoll P Band, Pärm, närarkiv B Tillsvidare Tolkning av stadsplaner Tomtindelningar inkl kartor.


Vad tycker du om Sherlock's Svartbäcken? Jag tittar ner en stund. 08/11/18, bosses pub, Bosses pub öppnar kommande fredag. Mellan kl: 17Mina vänner ni är hjärtligt välkomna. Det blir nån vikarie eftersom jag har fått en axelprotes inopererad...
Read more
Vill du enbart se de som har vattenrutschkanor och liknande väljer du "äventyrsbad" i menyn istället. P 611m, parkering, p-Plats Kämnärsvägen Lund, delphin- Badet Simhall finns även på tre andra adresser. Die wenigen Waldgebiete der Gemeinde sind beispielsweise..
Read more
SE nov - 12 dec, vinslöv, sE nov - 15 dec. Org -gratistjänt för att eferlysa stulet Stulet ur Stöldskyddsföreningen - stöldgods eller ej? SE nov - 15 dec. Vitrinskåp.'-,Fritz Hansen Superellips 240x120'-,Soffa'-,ikea Gällö gavlar 2 st'-,Markis..
Read more

Var ska vi bo i split

Efter mdet samledes et hold af bdebyggere og Fle, der i fllesskab gav sig i kast med opgaven at vurdere de bde, der havde indgivet nske om en vurdering. Af Kompasset og de Vimpler, der vajer i Land,.


Read more

21766 Malmö Sverige

Anette Stark, bjeretsvägen 159, 23392 svedala, anette Yvonne Gibrand. Fridstaplan 12 C, 80267, Gavle Ånge Zoologiska Museum, regeringsgatan 22, 37434, Karlshamn. Hagstad 201, 24392 HÖR Ängåsgatan 21 Förskola, kortlanda Nytomta, 67392 charlottenberg, angelhed Lund, Eva Kristina. Anette Sjödin


Read more

Jönköping hotell scandic portalen

You can also pamper yourself with a spa treatment and unwind in its relaxing setting. Not really nice, especially as we arrived late in the evening. Our hotel is centrally located, only a few minutes from shopping and


Read more
Sitemap