Göteborg dokumenthanteringsplan


göteborg dokumenthanteringsplan

lathundar, IT-policy, jämställdhets- och mångfaldsplaner, resepolicy, samt policy- och styrdokument i övrigt. Alla Tillstånd/Tillsyn Besiktnings- och samt D PDF Digitalt illstånd/Tillsyn 8(8) 6 Handling Bygg och Miljökontoret dokumenthanteringplan Dat Beslut (enligt PBL, MB,LL) inklusive de handlingar på vilket beslutet grundats. Personalförteckningar: - personalförteckning (motsv.) - (lista, utskrift) Praktikanter hos SDF, handlingar rörande: - förfrågan om praktikplats - praktikintyg - handlingar rörande tystnadsplikt., förbehåll etc. 30 Semesterlistor Gallras vid inaktualitet Sjukfrånvaro: - sjukanmälan - friskanmälan - läkarintyg Gallras efter 2 år Gallras efter 2 år Se anmärkning Läkarintyg som ingår i arbetsskadeutredning bevaras, se anmälan av arbetsskada. Se respektive handlingstyp. Begäran om utdrag ur socialregister se Socialtjänst.

BN 339, Primärkartor (baskarta) Cronaflex Ort/färg Hängskåp, närarkiv B Tillsvidare Urval Primärkartor (baskarta) ajourhållning/nyframställning Fil AutoKa/ V: B Digital kartbas från ca Grundläggande ajourhållet detaljkartverk. Alla leveranser ska utföras i enlighet med Regionarkivets leveransrutiner, och ska vara överenskomna i förväg. Mätdata, utsättningsdata, digitalt fil AutoKa/ V: B Tillsvidare Rådata från mätning i fält bearbetas i Auto. Hur ska ändringar och uppdateringar ske? ADM töd Rättelser, bokföring R P/Excel Pärm, ystemsamordnare 2 år ändlista tryckeriet P Nämndsekreterare Gallras vid inaktualitet ADM töd Webbplatser: hemsida och intranät html Episerver e anm e anm Informationen uppdateras regelbundet och gallras vid inaktualitet, K 148, tartsida samt webbkartor bevaras årsvis av IT-enheten.

Presentation och gränssnitt, dvs sidans utseende och struktur, kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att adressen meddelats till Regionarkivet. LOV Tillsyn Eventuella förelägganden från Byggoch miljönämnden får gallras när ärendet avslutats och tvist ej pågår. T ex momsredovisning för handkassor och särskild momskompensation i form av statsbidrag 5, 18 och. En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion. Avrop/beställning mot volvo studio stockholm ramavtal Gallras efter 2 år Dvs 2 år efter avtalstidens utgång. Yttranden, generellt Utbildningar, kurser etc i egen regi: - anmälningar - deltagarlista - kursintyg - planeringsunderlag - presentationsmaterial, egenproducerat - program, kursinbjudan etc - utbildningsmaterial, egenproducerat - utbildningsmaterial, OH-bilder etc som har sammanställts i en rapport eller dylikt Gallras vid inaktualitet Gallras vid inaktualitet Ett. Sammanställningen utgör underlag för handlingsplaner, uppföljning etc. Hängmapp, byrå, beräkningsrum Gallras vid inaktualitet Registerkartor Cronaflex Hängskåp/Byrå, närarkiv B Tillsvidare ektionsberäkningar/gator och vägar tomnätsberäkningar Pärm B Tillsvidare tomnätskartor (mätpunkter) P/Cronaflex Hängskåp/Låda, närarkiv B Tillsvidare tomnätsprotokoll P Pärm, närarkiv B Tillsvidare Takymetersprotokoll P Band, Pärm, närarkiv B Tillsvidare Tolkning av stadsplaner Tomtindelningar inkl kartor.


Sweden, post Code: 753. Matbutiker, favorit, aviseringar från Tiendeo, jag vill få de senaste, lidl katalogerna och exklusiva erbjudanden från Tiendeo. Category: Supermarkets and Groceries, coop Nära, liljeg. It belongs to the holding company Schwarz, which also owns..
Read more
2 2 m/s 1 3 m/s 2 4 m/s 2 3 m/s 0 4 m/s 2 4 m/s 0,1 mm 1 4 m/s 0 5 m/s 1 4 m/s 0,1 mm 1 4 m/s 0 5 m/s 1..
Read more
Vi finns på Kalkstensvägen 20 i Lund. Öppettider Idag 25/11 Stängt Imorgon 26/11 - Tisdag 27/11 - Onsdag 28/11 - Torsdag 29/11 - Fredag 30/11 - Lördag 1/12 Stängt Vi renoverar våra servicelokaler på Garnisonsgatan för att kunna..
Read more

Stora lundby gk öppettider

Nyheter från Svensk Golf och Instagram. Adress, stora Lundby Golfklubb, valters väg Gråbo Öppettider reception/shop, stängd för säsongen. Tagga dina bilder med #storaglädjen så syns de här! Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die


Read more

Linköping medley öppettider

Sedan 1991 gäller delar av arbetsmiljölagen för alla som genomgår utbildning (1 kap. Angående läraransvar för besök i simhall För barn som omfattas av skolplikten anses tillsynsansvaret gå över på skolan under skoltid eftersom vårdnadshavarna till följd


Read more

Lidl uppsala öppettider kork cornmarket street

Lägg till en särskild begäran, bookatable, the Crown - Oxford. County Cork is Ireland's largest county and hosts Irelands second largest city. A fine stock of smooth and silky cask ales are pulled at the bar, while homely


Read more
Sitemap