Göteborg dokumenthanteringsplan


göteborg dokumenthanteringsplan

lathundar, IT-policy, jämställdhets- och mångfaldsplaner, resepolicy, samt policy- och styrdokument i övrigt. Alla Tillstånd/Tillsyn Besiktnings- och samt D PDF Digitalt illstånd/Tillsyn 8(8) 6 Handling Bygg och Miljökontoret dokumenthanteringplan Dat Beslut (enligt PBL, MB,LL) inklusive de handlingar på vilket beslutet grundats. Personalförteckningar: - personalförteckning (motsv.) - (lista, utskrift) Praktikanter hos SDF, handlingar rörande: - förfrågan om praktikplats - praktikintyg - handlingar rörande tystnadsplikt., förbehåll etc. 30 Semesterlistor Gallras vid inaktualitet Sjukfrånvaro: - sjukanmälan - friskanmälan - läkarintyg Gallras efter 2 år Gallras efter 2 år Se anmärkning Läkarintyg som ingår i arbetsskadeutredning bevaras, se anmälan av arbetsskada. Se respektive handlingstyp. Begäran om utdrag ur socialregister se Socialtjänst.

BN 339, Primärkartor (baskarta) Cronaflex Ort/färg Hängskåp, närarkiv B Tillsvidare Urval Primärkartor (baskarta) ajourhållning/nyframställning Fil AutoKa/ V: B Digital kartbas från ca Grundläggande ajourhållet detaljkartverk. Alla leveranser ska utföras i enlighet med Regionarkivets leveransrutiner, och ska vara överenskomna i förväg. Mätdata, utsättningsdata, digitalt fil AutoKa/ V: B Tillsvidare Rådata från mätning i fält bearbetas i Auto. Hur ska ändringar och uppdateringar ske? ADM töd Rättelser, bokföring R P/Excel Pärm, ystemsamordnare 2 år ändlista tryckeriet P Nämndsekreterare Gallras vid inaktualitet ADM töd Webbplatser: hemsida och intranät html Episerver e anm e anm Informationen uppdateras regelbundet och gallras vid inaktualitet, K 148, tartsida samt webbkartor bevaras årsvis av IT-enheten.

Presentation och gränssnitt, dvs sidans utseende och struktur, kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att adressen meddelats till Regionarkivet. LOV Tillsyn Eventuella förelägganden från Byggoch miljönämnden får gallras när ärendet avslutats och tvist ej pågår. T ex momsredovisning för handkassor och särskild momskompensation i form av statsbidrag 5, 18 och. En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion. Avrop/beställning mot volvo studio stockholm ramavtal Gallras efter 2 år Dvs 2 år efter avtalstidens utgång. Yttranden, generellt Utbildningar, kurser etc i egen regi: - anmälningar - deltagarlista - kursintyg - planeringsunderlag - presentationsmaterial, egenproducerat - program, kursinbjudan etc - utbildningsmaterial, egenproducerat - utbildningsmaterial, OH-bilder etc som har sammanställts i en rapport eller dylikt Gallras vid inaktualitet Gallras vid inaktualitet Ett. Sammanställningen utgör underlag för handlingsplaner, uppföljning etc. Hängmapp, byrå, beräkningsrum Gallras vid inaktualitet Registerkartor Cronaflex Hängskåp/Byrå, närarkiv B Tillsvidare ektionsberäkningar/gator och vägar tomnätsberäkningar Pärm B Tillsvidare tomnätskartor (mätpunkter) P/Cronaflex Hängskåp/Låda, närarkiv B Tillsvidare tomnätsprotokoll P Pärm, närarkiv B Tillsvidare Takymetersprotokoll P Band, Pärm, närarkiv B Tillsvidare Tolkning av stadsplaner Tomtindelningar inkl kartor.


A 0 SEK InStock /Varumärken/sunfun /Utemiljö/Trädgårdsmöbler Soffor Soffor/Soffor /Utemiljö/Trädgårdsmöbler/Välj efter Material/Konstrotting /kampanj Köp till den snygga dynan! Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Dyna ingår ej, mått total, bredd: 120 cm, höjd:. Namn soffa sunfun anna..
Read more
På återvändarcentret ska det finnas personal som kan bistå dessa personer med all information som kan tänkas behövas. Till första ordförande valdes Leandersson. I Helsingborg, Tomas Nordström att ingen vill samarbeta med dem, det är vi helt eniga...
Read more
Ungefär hälften av deras verkstäder har lördagsöppet men alla har öppet på vardagar. Hos vår verkstad är din bil alltid i noggranna och kunniga händer. Vi ser fram emot ditt telefonsamtal eller epost! Alla Meca-verkstäder utför service på..
Read more

Auktioner runt örebro

Skateparken är designad av den finska landskapsarkitekten och före detta skateboardproffset Janne Saario. Vi har handplockat ett 30-tal orientmattor,. Här ligger Örebro på topp tio inom samtliga områden. En levande stadskärna som utvecklas positivt är oerhört viktigt för


Read more

Ortoped stockholm

Information till patienter, oM Center är avvecklat och verksamheten är stängd. Operationer sker i ultrarena operationssalar för narkoskrävande kirurgi. För bästa möjliga uppföljning och rehabilitering fortsätter samarbetet med. Mottagningen har avtal med Stockholms Läns Landsting och utför dagkirurgiska


Read more

Swebus uppsala stockholm

FlixBus har även destinationer runt om i Europa. (function (h, o, t, j, a, r).hj.hj function (h.hj. '0' : : 10? Bussbiljett från 29 kr, antalet anslutningar från Uppsala. Normal livslängd är ca. I vissa fall erbjuds bistro


Read more
Sitemap