Kurslitteratur juristprogrammet i uppsala


kurslitteratur juristprogrammet i uppsala

Obligatorisk, eklund, Karin; Stattin, Daniel, kapitalmarknadsrätt, iustus, 2015. Uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013, obligatorisk. Kommersiell avtals- och processrätt, kommersiell kontraktsrätt, polisrätt. Vänligen försök igen och kontakta oss om du fortfarande upplever problem. Studierna bedrivs parallellt och delvis integrerat.

Curling uppsala
Värmerekord uppsala
Spa med övernattning uppsala

Grundnivån består av sex terminskurser om totalt 180 högskolepoäng (hp) och är inriktad på grundläggande obligatoriska ämnesstudier. . Kursdeltagarna får ut ett antal uppgifter av vilka de flesta har formen av konstruerade fall eller frågeställningar med anknytning till rättsfall. Information och rätt - immaterialrätt, yttranderätt och Internet. Uppl.: Norstedts Juridik AB, 2014. Genom ett litteraturstipendium hos Unionen kan du få tillbaka 3 325 kr för kursböcker. Efternamn, e-postadress, välj lösenord eller fortsätt med Är du redan ett konto hos Studentapan? För det andra ska läraren i efterhand sammanfatta ämnesstoffet och inlärningsresultaten. En teoretisk fördjupning om 15 hp, Rättshistoria och allmän rättslära, samt ett examensarbete om 30 hp (med eller utan praktik). Smågruppsaktiviteten inför seminarieundervisningen blir i denna form basen för inlärningen och samtidigt det instrument som skapar aktivitet i den stora gruppen. Privacy policy, studentapan. Terminskurs 6, förvaltningsrätt och internationell rätt, terminen omfattar studier i förvaltningsrätt nio studieveckor och internationell rätt (folkrätt, EU-rätt och internationell privaträtt) tolv studieveckor. Bjuvberg, Jan, företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering.

Offentliga grupper f r Kurslitteraturkurslitteratur juristprogrammet i uppsala


I wanted to eat it while I was mixing it because it smelled so good. Read more A wonderful side dish but a seasoning boost is needed to get it there rather than relying solely on salt and..
Read more
Det är en upplevd erfarenhet. 2, gammliavallen field, references edit, external links edit, retrieved from " ". Övergripande syftet är att arbetet leder till ständig förbättring. From Wikipedia, the free encyclopedia, jump to navigation, jump to search. Articles..
Read more
Det är en truism i så motto att det inte är klart än men blir det senare. Tag vänster i rondellen och följ Inre ringvägen som efter rondellen övergår i Annetorpsvägen. Från Malmö C tar resan ca..
Read more

Göteborg avgångar tåg

Skövde Katrineholm Stockholm C 7 426, sJ Snabbtåg Älvängen Trollhättan Öxnered Vänersborg 11 13280. Om du däremot har aktiverat periodbiljetten så får du byta den mot en annan biljettprodukt inom 24 timmar från att den aktiverats. Du kan


Read more

Bytaregränden lund

Warning, edit in progress and if you close you will lose unsaved information. Inactivity alert, you have been inactive too long and will be automatically signed out. Mischas vintips, mischas vintips, report this document, your name. Holm, Gösta


Read more

Sverige ryssland tv

Ryssland 6 spelade matcher, 31:7 i målskillnad, 16 poäng Tjeckien 7 spelade matcher, 27:15 i målskillnad, 15 poäng Schweiz 7 spelade matcher, 25:19 i målskillnad, 12 poäng Slovakien 6 spelade matcher, 12-16 i målskillnad, 8 poäng Frankrike 7


Read more
Sitemap