Verkställande direktör stockholm


verkställande direktör stockholm

knowledge acquired in the selection processes to optimise. Bolaget befinner sig i ett mycket spännande skede där vi avser utnyttja vår ledande position både för att utveckla mjukvarubaserade affärsmodeller och för att konsolidera den fragmenterade bransch vi verkar. För ytterligare information kontakta: Peter Lindgren, styrelseordförande Guideline Geo AB (publ tel. In any case the signatory has the right to exercise their rights of opposition, access, rectification and cancellation in the area recognised by Organic Law 15/1999 of 13 December, through the channels provided for in Royal Decree 1720/2007, of 21 December, approving the Regulations for. Dessförinnan arbetade Mikael under 6 år som senior projektledare och managementkonsult inom McKinsey. The data controller for the catenon.A. In the same way, you authorise the communication of your data to third parties who contract the services of personnel selection from Catenon.A. Besöksadress: Strandbodgatan 1, Uppsala, postadress: Box 23051, 750 23 Uppsala. Jag vill också tacka Kjell Husby för hans engagerade arbete sedan han tillträdde som Vd i oktober 2014.

Vidare har Mikael drivit utveckling av nya affärsmodeller samt framgångsrikt genomfört flera företagsförvärv och lett efterföljande integrationsarbete. Paseo de la Castellana, 93, Edif. Kjell Husby kommer att kvarstå som VD tills Mikael Nolborg tillträder tjänsten vilket sker senast i juli, 2017. March 24 2017 (NGM: ggeo) Guideline Geo AB (publ noterat på NGM-Equity, har utsett Mikael Nolborg till. Kjells insatser både vad gäller strategiformulering och ledarskap har starkt bidragit till att Guideline Geo efter en turbulent period nu har ett bra utgångsläge för att ta nästa steg i utvecklingen. Verkställande, direktör att efterträda nuvarande VD Kjell Husby som avser gå i pension. Mikael har gedigen erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och industriell marknadsföring på global nivå.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den. Han har de senaste 9 åren innehaft olika chefsroller inom ssab och ingår för närvarande i ledningsgruppen för ssab Europe som ansvarig för Marknadsutveckling. The refusal to provide the requested data shall result in the impossibility of being assisted by our services. To process personal data that I voluntarily provide through the forms, I disclose in attachments, and is recorded in the filmed technical interview, throughout the process for selection and intermediation, in accordance with Law 15/1999 of 13 December and in Directive 95/46, Directive 95/46/EC. The purpose of its creation, existence and maintenance is data processing with the sole purposes of complying with the company purpose of carrying out the selection of candidates. IAR Systems Group AB, organisationsnummer, telefon. Otherwise, we understand that you totally agree with. And in order to exercise the rights mentioned above, and for any clarification, you can write to catenon.A. The recipients of the information are all associated departments, divisions, premises and entities in which catenon.A. The answers to the questions raised in the forms at your disposal, as well as in the filmed technical interview are of a mandatory character. To continue you must accept that you have read and agree with the above clause. Genom rekryteringen av Mikael ser vi stora möjligheter att accelerera utvecklingen, kommenterar styrelseordförande Peter Lindgren.

Verkställande direktör (General manager) - Catenon
Prövning - Läs kurser på egen hand - Ansök jensen komvux


Ex vissa asiatiska eller sydamerikanska valutor. Find the best place to sleep here! Hade du istället tagit ut motsvarande summa i en automat med ett Visa-kort som saknar valutaväxlingspåslag och inte har några uttagsavgifter hade kostnaden blivit 4736..
Read more
Som ett led i rekryteringen använder vi oss av personlighets- och lämplighetstester samt ett besök hos vår företagshälsovård för att säkerställa att inget riskbruk av alkohol eller bruk av droger föreligger. Välkommen med din ansökan i form av..
Read more
Här loggar du in med ditt användarnamn (personnummer åmmdd-xxxx) samt ditt lösenord för att göra en ansökan till gymnasiet. För frågor om behörighetsbeslut och urval. Det beror på att det är flera sökande i samma situation och att..
Read more

Lundhags ryggsäck dator

Inuti ryggsäcken har du flera fack för din dator, surfplatta. Logga in till ditt konto hos Outnorth. Bli medlem hos Outnorth, för att ta del av detta erbjudande och många flera krävs att du är mottagare av


Read more

Museer i stockholm lista

De senaste åtta åren har museibesöken i Sverige ökat med hela 23 procent, och genomsnittet ligger idag runt 18 miljoner besökare per år, vilket kan jämföras med antalet biobesök som stannar vid 15 miljoner. Läs mer om utställningen.


Read more

Statsvetenskap lund antagningspoäng

Kursen ger en orientering om aktuella forskningsfrågor i statsvetenskap och introducerar verktyg som studenterna kan använda för att självständigt tolka, granska och värdera vetenskapliga resultat. Ställ din fråga till antagningsavdelningen vid Lunds universitet. Du kan fortfarande göra en


Read more
Sitemap